中国-犹太人,大以色列国和锡安
Title 1984 Reply 2 Coin 0 Score 0
entry : 2021-01-28 23:45:58
update: 2021-01-29 01:37:52
show: 1155
#0. (Normal)

中国人最大的敌人是犹太人,在中国建立大以色列国写在他们的国歌里

...

查了一下他们的国歌:

希伯来语		
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה,
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה -
עוד לא אבדה תקותנו,
התקווה בת שנות אלפים,
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים.
...
希伯来语(含音标)
כֹּל עוֹד בַּלֵּבָב פְּנִימָה
נֶפֶשׁ יְהוּדִי הוֹמִיָּה,
וּלְפַאֲתֵי מִזְרָח, קָדִימָה
עַיִן לְצִיּוֹן צוֹפִיָּה -
עוֹד לֹא אָבְדָה תִּקְוָתֵנוּ,
הַתִּקְוָה בַּת שְׁנוֹת אַלְפַּיִם,
לִהְיוֹת עַם חָפְשִׁי בְּאַרְצֵנוּ
אֶרֶץ צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם.
...
转写
Kol od balevav p'nimah
Nefesh Yehudi homiyah
Ulfa'atey mizrakh kadimah
Ayin l'tzion tzofiyah.
Od lo avdah tikvatenu
Hatikvah bat shnot alpayim:
Li'hyot am khofshi b'artzenu -
Eretz Tzion v'Yerushalayim.
...
中文意译
只要在心底里,
还有一个犹太灵魂在渴望,
向前向着东方,
还有一颗眼睛望着锡安,
我们的希望还未破灭,
两千年的古老希望——
成为自由的人民,在我们的土地上,
锡安之地和耶路撒冷。
...
中文可唱版一
只要我们最深最深的心底,
残存着犹太最后的心灵。
让眼睛朝那东方,向东方遥望,
望一眼锡安已旧的山岭。
我们的心依旧不死亡,
两千年我唯一的希望:
要做自由人,要再回我故土上,
要再回锡安和耶路撒冷。
...
中文可唱版二
只要我们最深的心底,
有一个灵魂在渴望。
眼睛朝着东方的尽头,
望一眼锡安的山岭。
我们的心没有破灭,
两千年唯一的希望:
成为自由的人,回到我故土上——
锡安之地和耶路撒冷。

资料来自:维基百科.希望 (国歌)

...

查了一下,好多地方说锡安指巴勒斯坦,

但为什么说是“遥望”。。。

还是“东方的尽头”。。。

+++

关于锡安:

锡安(希伯来语:ציון,Tzion;英语:Zion),天主教圣经称为熙雍,一般是指耶路撒冷,有时也用来泛指以色列地。此词第一次在圣经中的记载是在旧约圣经撒母耳记下5:7,写作时间距今约有二千五百多年。此名称的由来是因为耶路撒冷老城南部的锡安山。

...

圣经中的锡安

在圣经中锡安一词曾出现165次,以下是引述旧约圣经诗篇中,有出现锡安一词的片段。

“我们曾在巴比伦的河边坐下,一追想锡安就哭了”(诗篇137:1)

“因为在那里,掳掠我们的要我们唱歌,抢夺我们的要我们作乐,说:给我们唱一首锡安歌吧!”(诗篇137:3)

“耶路撒冷啊,你要颂赞耶和华!锡安哪,你要赞美你的 神!”(诗篇147:12)

...

主条目:锡安主义

锡安主义也称为犹太复国主义,是由犹太人发起的一种政治运动,也泛指对犹太人在以色列土地建立家园表示支持的一种意识形态。

锡安主义一词本为犹太人学生会“卡迪玛”(Kadimah)建立者、奥地利犹太出版商 Nathan Birnbaum 所创,并首次出现在他于1890年出版的刊物《Selbstemanzipation》(“自我解放”)当中[1]。维也纳记者和剧作家西奥多·赫茨尔发起锡安主义运动,号召全世界犹太人回归故土,恢复本民族的生活方式。1897年在瑞士的巴塞尔举行第一届锡安主义议会,开始将锡安主义变成一个政治性的运动。后来在1948年依联合国大会181号决议,以色列成为一个独立的国家。之后锡安主义的焦点转向为如何保护以色列国及促进其发展。

资料引自:维基百科.锡安

【版權聲明】
本文爲原創,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議!轉載時請附上原文鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://wvlib.com/am.php?t=WbyXKyhkmTIw

Tag:   犹太人   以色列   锡安   
分享鏈接:
2評論
特洛伊 2021-01-28 23:55:28   

从1840年犹太人对华发动鸦片战争,扶持孙文毁宪政,策划东亚大战,输出红教以为东方世界彻底沉没,现输出黑鬼艾滋病和反天理价值观

...

没有大和,今天中国早不存在了

...

微博 https://m.weibo.cn/status/4598235174014297

大家熟悉的名词“宏观经济”其实都是伪命题

你都不去研究宏观政治只谈经济就是个屁~摸石头过河

不过还没有人提出~宏观政治

宏观政治太难了,一只看不见的手左右世界的目标是什么

及熟读(解读)真正的世界历史都需要花费大量时间~也不一定搞清历史,

今天所有人都是不知道世界历史究竟发生过什么

...

胡乱编的《世界历史》是供傻逼阅读的

没有大和,苏联侵占东北再跨过山海关将黄淮以北纳入苏联领土

英国瓜分2广疆藏等领土,米果瓜分沿海至腹地

~中国彻底成为非洲被3根吸血管抽干

大和阵亡3百多万,抵挡了法西斯3巨头瓜分中国

这就是历史真相!

特洛伊 2021-01-29 01:37:52   

 成功输出反天理价值观

 大裤衩神操作成功

 大裤衩内都是女色魔当领导~到处嫖男人

 吃瓜女人响应

 ...

 --再过百年,世界犹太人会掌控全部吗,几十亿杂种。汉人成稀有人种散落各地

 今天能快活就快活,其它都是符号

 汉人本来就是生育率很低的民族,自古以来一直是

 毛为了与苏联大打核战才下令生

 最能生的是阿拉伯人,其次是欧洲人,只不过欧洲一次次大瘟疫减灭过半人口

 唐朝时的疆域到达今天伊朗,唐朝少民人口多于汉人,和五胡时代汉人人口不到少民一半

 汉人是最不生的一大民族

 --一家四五个,犹太

 随便扒网,犹太人全家照,家家百来号人口

 政治正确

 --这张照片保留了,我在劝宝妈群生二胎

 白人照片我不讲都以为是个什么组织

 --不过因为带小孩,有几对都快离婚了

 直系血亲一家人

 中国女人把生活当生意

 种花大妈和她们剩女儿们个个怀揣~子宫是门生意

 睡男人免费

 --反正,传统教育一看,还是有缺失

 --生而不养,指望老人

 糜烂价值观不是缺失

 生了累坠不想养,当狗遗弃

 --生养就是责任,一辈子都得搭进去,就想现成的哪行

 不给孩子做饭的妈妈就是把孩子当狗~撤狗粮管饱

 --生一个的,表示再也不生,看带小孩一地鸡毛

 --生二胎的,也有后悔的

 不给孩子做饭的妈妈就是把孩子当狗~撤狗粮管饱~这话你们保留对照每个家庭

 白人照片有机会我发种花大妈

 人家代代出人才,不生少生只出怂货

 --那个是布什家族嘛,我看见小布什了

 是

 --鸡蛋理论,一个篮子,打了就没了,几个篮子还有多几分希望

 打虎亲兄弟~外人早吓跑

 所以亲兄弟才靠得住

 福建人下娃就是我讲的理论~生一个没用这家就沉伦了,生5个8个有一个有出息~兄弟跟着混都有出息

 --佩服,有眼光,这当南京两套房子都不够交罚款的

 农民不生,地都荒了

 一个容易跳楼,2个皮厚,3个贼精

 比如布什全家是做生意的,一人困难了全家每人借10万渡过难关

 只有一娃只能搬石头砸天

 多下娃的家庭混的都不差

 多一个娃就多一个社会资源

 多吃猪肉猪油

 每晚睡前一小勺猪油吞服

 深圳气候又易阳亏

 蔬菜多吃大白菜萝卜

 热带水果不碰

 吃苹果草莓

 南方人黑瘦矮就是阳亏

 蒙古人大饼脸一看就阳盛

 蒙古吃肉啊,早茶就奶皮子,骆驼肉夹膜,血肠,羊肉包子

未登錄,請先 [註冊] or [登錄]
(一分鍾即可完成註冊!)